< back

The White City seacoast masterplan

  • Name "The White City" seacoast masterplan
  • Size 150000sqm
  • Year 2013
  • Client confidential
  • Location Porec Croatia
  • Type Proposal
  • Status Proposal